ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی بر افت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آب‌خوان دشت ساوه)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation impact of drought, extraction and construction of dam on the groundwater drop-case study Saveh aquifer