ارتباط مکانی پذیرفتاری مغناطیسی و غلظت فلزات روی، مس و سرب در خاک‌های سطحی اطراف اصفهان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spatial variability of magnetic susceptibility and the concentration of Zn, Cu and Pb in surface soils of the Isfahan region