تحلیل طیفی رفتار دوره ای سری زمانی تراز سطح آب دریاچه ارومیه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spectral analysis of periodic behavior of Lake Urmia water level time series