بررسی خصوصیات هیدرولیکی خاک اشباع تحت شرایط آبیاری با کیفیت‌های متفاوت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of hydraulic characteristics of saturated soil by irrigation water with different quality