بررسی توزیع و پایداری خاکدانه ها در اثر تغییر کاربری زمین های حاشیه دریاچه زریبار مریوان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Aggregate distribution and stability in different land uses of Zrebar Lake Margin