کلیدواژه‌ها = اصلاح کننده خاک
تاثیر زغال زیستی اسیدی و خنثی بر ویژگی های رطوبتی خاک های آهکی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 95-113

10.22069/jwsc.2022.19814.3524

ایمان حسن پور؛ محمد علی حاج عباسی؛ مهران شیروانی؛ محمد مهدی مجیدی


بررسی تاثیر نانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص‌های پایداری ساختمان خاک

دوره 23، شماره 5، آذر 1395، صفحه 253-265

10.22069/jwfst.2017.10568.2499

نوازاله مرادی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ بیژن قهرمان


تاثیر بیوچار و کمپوست باگاس نیشکر بر برخی ویژگی‌های مکانیکی خاک

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 235-250

10.22069/jwfst.2016.9777.2407

هدیه بهنام؛ احمد فرخیان فیروزی؛ عبدالامیر معزی