کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
ارزیابی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از آمار مکانی (منطقه مورد مطالعه: دشت لاغر)

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 375-382

10.22069/jwfst.2017.10141.2458

چنگیز سعدی پور؛ محسن رودپیما؛ علیداد کرمی؛ ناصر دواتگر؛ سیده مریم صلاح الدین


تأثیر تراکم نمونه‌برداری بر کارایی نقشه شوری خاک (مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقاتی کرکج، دانشگاه تبریز)

دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 239-251

10.22069/jwfst.2016.3066

فرزین شهبازی؛ حسین رضائی؛ لیلا علیدخت؛ صابر حیدری؛ زهرا کاظمی؛ سید محمد مهدوی