کلیدواژه‌ها = تبخیر
تأثیر ورمی‌کولیت، بنتونیت و زئولیت بر میزان تبخیر و منحنی رطوبتی خاک

دوره 28، شماره 2، تیر 1400، صفحه 83-101

10.22069/jwsc.2021.18729.3424

الهام امانی؛ احمد رضا قاسمی؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ای؛ حمیدرضا متقیان


تاثیر مقدار و عمق توزیع ماده خام و بیوچار چوب گردو بر تبخیر و رطوبت خاک

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-21

10.22069/jwsc.2020.17533.3303

طاهره جعفری کیا؛ احمد رضا قاسمی؛ مهدی قبادی نیا؛ حمیدرضا متقیان


اثر عمق غرقابی بر تلفات تبخیر از سطوح شالیزاری

دوره 24، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 221-235

10.22069/jwfst.2017.12237.2674

محمد موسوی بایگی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ محمدرضا یزدانی؛ امین علیزاده