نویسنده = حسین رضایی
کاربرد داده‌های شبکه‌ای CRU و GPCC در تحلیل خشکسالی‌های بلند مدت حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 30، شماره 3، مهر 1402، صفحه 107-125

10.22069/jwsc.2024.21431.3654

مرضیه صادقیان آقکندی؛ حسین رضایی؛ کیوان خلیلی؛ فرشاد احمدی


تحلیل دومتغیره ریسک خشکسالی در غرب و شمال غرب ایران با استفاده از الگوریتم PSO و توابع مفصل

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 125-144

10.22069/jwsc.2020.17271.3273

حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ ذبیح الله خانی تملیه


اثر احداث سد‌مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی سد‌مخزنی شهرچای، دشت ارومیه، ایران)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 75-93

10.22069/jwsc.2019.16103.3144

اسفندیار عباس نوین پور؛ مهسا محمد حسین زاده؛ حسین رضایی


مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 123-141

10.22069/jwfst.2017.9735.2401

حسین رضایی؛ آناهیتا جباری؛ جواد بهمنش؛ بهزاد حصاری


تخمین و ارزیابی ردپای آب آبی و آب سبز محصولات عمده مورد کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 23، شماره 3، مرداد 1395، صفحه 337-344

10.22069/jwfst.2016.3203

جواد بهمنش؛ توحید علیقلی نیا؛ حسین رضایی؛ مجید منتصری


مقایسه‌ی فضای حالت بازسازی شده و آشوبناکی جریان رودخانه‌ی نازلوچای در مقیاس‌های زمانی مختلف

دوره 22، شماره 5، دی 1394، صفحه 135-151

ثمین جباری قره باغ؛ حسین رضایی؛ بایرامعلی محمدنژاد


بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه)

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 67-84

جواد بهمنش؛ رقیه صمدی؛ حسین رضایی


ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی

دوره 21، شماره 5، دی 1393، صفحه 297-306

سینا بشارت؛ جواد بهمنش؛ حسین رضایی؛ رضا دلیر حسن نیا