کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
ارتباط بین بارش و تراز آب زیرزمینی با استفاده از رگرسیون تاخیر زمانی

دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 27-49

10.22069/jwsc.2023.21111.3624

یول آمان ناظری؛ نادر جندقی؛ مجتبی قره محمودلو؛ مجید عظیم محسنی


نقشه‌برداری رقومی فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان)

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2017.13388.2808

فریبا گلمحمدی؛ کمال نبی اللهی؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری


ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک

دوره 24، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 23-44

10.22069/jwfst.2017.11811.2633

ابراهیم محمودآبادی؛ علیرضا کریمی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ عادل سپهر


اشتقاق توابع انتقالی مناسب برای برآورد برخی ویژگی‎های دیریافت خاک

دوره 23، شماره 4، مهر 1395، صفحه 203-217

10.22069/jwfst.2016.10360.2480

جواد سیدمحمدی؛ لیلا اسماعیل نژاد؛ محمود شعبانپور


مقایسه روش های هوش مصنوعی در برآورد بار معلق رسوب (مطالعه موردی: رودخانه سیستان)

دوره 22، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 41-60

زینب شیخعلی پور؛ فرزاد حسن پور؛ وحید عظیمی