کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 8
3. نقشه‌برداری رقومی فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان)

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2017.13388.2808

فریبا گلمحمدی؛ کمال نبی اللهی؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری


6. فاکتورهای زمین‌زاد و انسان‌زادمؤثر بر خصوصیات مغناطیسی خاک‌های آهکی اطراف زنجان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 73-88

علی افشاری؛ حسین خادمی؛ شمس اله ایوبی


7. تحلیل رسوب‎نمود و حلقه‌های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 175-191

رئوف مصطفی زاده؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ امیر سعدالدین


8. بررسی تأثیر تخریب جنگل ها و نهالکاری بر برخی از فاکتورهای کیفیت خاک حوضه شصت کلاته، استان گلستان

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 159-177

ریحانه نوروزی مهیاری؛ فرشاد کیانی؛ هاشم حبشی