کلیدواژه‌ها = بیوچار
تعداد مقالات: 6
1. تولید بیوچار ازشاخ و برگ هرس شده درخت هلو و خصوصیات کیفی آن در دماهای مختلف

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 105-124

10.22069/jwsc.2020.17476.3294

امین محمودیان چوپلو؛ حمید نیک نهاد قرماخر؛ حسین یوسفی


2. حذف آرسنات از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار اصلاح‌شده با آهن

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 127-143

10.22069/jwsc.2020.16729.3207

ابراهیم سپهر؛ محمد علی شیری آذر؛ رامین ملکی؛ حبیب خداوردیلو؛ فرخ اسدزاده؛ بهنام دولتی


4. ویژگی‌های جذب سرب توسط بقایای هرس انگور و بیوچار آن از محلول های آبی

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 213-228

10.22069/jwsc.2020.16743.3206

رقیه حمزه نژاد؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ حبیب خداوردیلو


5. اثر بیوچار کلزا ،گندم و ترکیب آنها بر جذب و آبشویی نیترات از خاک

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 247-261

10.22069/jwsc.2019.15799.3102

زهرا کوهی؛ معصومه فراستی؛ سید مرتضی سیدیان؛ عبداللطیف قلی زاده


6. امکان‌سنجی کاهش هدررفت خاک با استفاده از زغال زیستی حاصل از پسماند کارخانه‌های صنایع لبنی

دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 211-226

10.22069/jwfst.2017.12359.2693

سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین قویمی پناه؛ حبیب الله یونسی