نویسنده = واحد بردی شیخ
تعداد مقالات: 4
1. پیش بینی اثرات اقدامات اصلاحی بر خصوصیات رواناب سطحی و میزان فرسایش خاک در آبخیز بنکوه حوضه رودخانه حبله رود

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 27-48

امیر سعدالدین؛ احسان الوندی؛ واحدبردی شیخ


2. تغییرات رواناب، هدررفت خاک و عناصر غذایی در کاربری‌های گیاهی مختلف در اراضی لسی (مطالعه موردی: آبخیز کچیک استان گلستان)

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 91-109

محمد عباسی؛ علی نجفی نژاد؛ واحد بردی شیخ؛ مجید عظیم محسنی


4. ارزیابی کیفی طرح‌های آبخیزداری به روش توصیفی همبستگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدبوستان)

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 205-218

نفیسه مقدسی؛ واحدبردی شیخ؛ علی نجفی نژاد