نویسنده = مهدی اژدری مقدم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی روش‌های تهیه منحنی IDF با رابطه‌ مبتنی بر ماهیت فرکتالی بارش

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 271-282

مهدی اژدری مقدم؛ زهرا هروی


2. پیش بینی کیفیت آب در جریان های یک بعدی به کمک تابع انتقال آلودگی جدید و اصلاح معیار همگرایی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 147-162

سید آرمان هاشمی منفرد؛ محسن دهقانی درمیان؛ بهاره پیرزاده؛ مهدی اژدری مقدم