نویسنده = کمال نبی اللهی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تخریب جنگل در موقعیت های مختلف شیب بر روی کیفیت و تحول خاک در غرب استان کردستان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 131-149

10.22069/jwsc.2018.14263.2900

سروه مرادی؛ کمال نبی اللهی؛ سید محمد طاهر حسینی


2. نقشه‌برداری رقومی فرسایش‌پذیری خاک (مطالعه موردی: دهگلان، استان کردستان)

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 87-103

10.22069/jwsc.2017.13388.2808

فریبا گلمحمدی؛ کمال نبی اللهی؛ روح اله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری