تأثیر نوع کاربری بر شاخص های کیفیت خاک در اراضی لسی منطقه آق سو، استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of vegetation cover and the type of land use on the soil quality indicators in loess derived soils in Agh-Su area (Golestan province)