تغییرات مکانی کربن آلی خاک در موقعیت‌های مختلف شیب در اراضی شیب‌دار لسی منطقه توشن استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Spatial variability of soil organic carbon on different slope positions of loess hillslopes in Toshan area, Golestan Province