ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مراغه

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

تحقیق حاضر در حوضه آبخیز لیقوان واقع در استان آذربایجان شرقی به منظور بهینه‌سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ و ارزیابی دقت آنها در برآورد نفوذ تجمعی انجام شد. از مدل‌های نفوذ استفاده شده در این تحقیق می‌توان به مدل گرین و امپ، کوستیاکف و کوستیاکف اصلاح شده، فیلیپ، هورتون و کوتیلیک و کرجا اشاره کرد. به منظور انجام این تحقیق، نمونه‌برداری‌های خاک و اندازه‌گیری‌های مزرعه‌ای در اواخر بهار سال 1391 صورت گرفت. در همین راستا، نفوذ تجمعی خاک در 135 مکان از منطقه مورد مطالعه به وسیله نفوذسنج دیسکی اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که به ترتیب مدل‌های کوتیلیک و کرجا، کوستیاکف، کوستیاکف اصلاح شده، هورتون، گرین و امپ و فیلیپ با مقادیر خطای برازش برابر با 4، 8، 10، 13، 36 و 37 درصد با بالاترین دقت به داده‌های اندازه‌گیری شده نفوذ برازش پیدا کردند. نتایج فوق نشان داد که مدل کوستیاکف و کوستیاکف اصلاح شده مناسب برای کاربردهای آتی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and optimizing the parameters of soil infiltration models in Lighvan watershed, Northwest of Iran

نویسنده [English]

  • Mehdi Rahmati 1
چکیده [English]

The current investigation was carried out at the Lighavn watershed area, located in East Azerbaijan, North West of Iran, regarding optimizing of the different infiltration models parameters and their evaluations for cumulative infiltration prediction. Applied infiltration models were including Green and Ampt, Kostyakov, modified Kostyakov, Philip, Horton, and Kutilic and Kreja models. To this end, soil sampling and ground based measurements were done at late spring of 2012. Comulative infiltration were also measured at 135 points of the study area using disk infiltrometer. Results, models comparison based on ER criteria, showed that Kutılek and Krejca (ER=4%), Kostyakov (ER=8%), modified Kostyakov (ER=10%), Horton (ER=13%), Green and Ampt (ER=36%), and Philip (ER=37%) models, respectively, were the most to least precise models in cumulative infiltration or infiltration rate prediction. The results also depicted that the Kostyakov and modified Kostyakov models are suitable more models for future uses regarding cumulative infiltration and infiltration rates prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disk infiltrometer
  • Green and Ampt model
  • Lighvan watershed
  • soil infiltration
  • Philip model