تجمع فلزات سنگین در بخش هوایی و ریشه تربچه (Raphanus Sativus) رشدیافته در خاک های اصلاح شده با لجن فاضلاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Accumulation of heavy metals in root and aerial part of radish (Raphanus Sativus) grown in amended soils with sewage sludge