بررسی راحتی انسان برمبنای شاخص های اقلیمی در مناطق گرم و خشک ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of human comfort based on bio-climate index in warm and arid regions of Iran