تعیین سن آب زیرزمینی در سفره تحت فشار استان گلستان از طریق اندازه گیری تریتیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Dating of groundwater in confined aquifer of Golestan Province using Tritium measurement