طراحی، ساخت و آزمون نازلهای شبیه ساز باران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Designing, manufacturing and testing rainfall simulator nozzles