کلیدواژه‌ها = گیاه پالایی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرقارچ های میکوریزا بر گیاه پالایی سرب و کادمیم توسط گیاه دارویی آویشن دنایی ( Thymus daenensis Celak.)

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 225-242

زینب محکمی؛ فاطمه بیدرنامنی؛ محمد فروزنده؛ زهرا غفاری مقدم


2. تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-22

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی؛ مصیب وفایی