کلیدواژه‌ها = تحلیل فراوانی
تعداد مقالات: 2
1. توزیع‌های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 301-306

10.22069/jwfst.2016.3035

محسن ذبیحی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه


2. تحلیل فراوانی سیل براساس روش‌‌‌های تئوری مقادیر حدی (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری ارازکوسه، گلستان)

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 121-135

فاطمه زاهدیان فر؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محمد عبدالحسینی؛ امیراحمد دهقانی