کلیدواژه‌ها = فلزهای سنگین
تعداد مقالات: 2
1. جذب زیستی کادمیم از محلول‌های آبی توسط پوست میگو

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 257-269

10.22069/jwsc.2018.13777.2851

محسن حمیدپور؛ ناهید حسینی؛ شفق مولایی


2. تأثیر مواد مادری و تحول خاک بر مقدار و توزیع عمقی برخی فلزهای سنگین در خاک های منطقه کبودرآهنگ، همدان

دوره 22، شماره 2، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-20

شیوا نصرتی‌پور؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ علی اصغر سپاهی گرو