کلیدواژه‌ها = انکوباسیون
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی تأثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر ویژگی های شیمیایی و هیدرولیکیِ خاک شور-سدیمی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 177-194

پرستو شریفی؛ مهدی شرفا؛ محمد حسین محمدی


2. مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 173-190

فتح اله مدرومی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارائی؛ رضا خراسانی