کلیدواژه‌ها = آب زیرزمینی
تعداد مقالات: 12
1. شبیه سازی سطح ایستابی آب زیرزمینی دشت سرخس با ترکیب روش‌های هوش مصنوعی و زمین‌آمار

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 207-222

10.22069/jwsc.2019.16020.3123

فرشته علیمرزایی؛ مریم آذرخشی؛ آرش ملکیان؛ محمد رستمی خلج


6. ارزیابی روش کریجینگ بیزین تجربی در پهنه‌بندی تراز آب زیرزمینی

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 165-182

10.22069/jwsc.2018.13571.2826

خلیل قربانی؛ میثم سالاری‌جزی؛ الناز فرنیا


7. بررسی منابع آب دشت شیرامین با استفاده از روش های آماری چندمتغیره

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 289-302

10.22069/jwfst.2016.3199

محمددردی محمودی؛ عطااله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مجتبی پوراکبر؛ علیرضا مرادیان هره دشت


8. کاربرد آنالیزهای چند متغیره و اندیس‌های اشباع در ارزیابی کیفی آبهای زیرزمینی دشت مرند

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 117-133

اصغر اصغری مقدم؛ میرسجاد فخری؛ مرتضی نجیب


9. مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر منابع آب دشت بجنورد به کمک اتصال مدل‌های WEAP و MODFLOW

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 85-101

مجید حجی پور؛ مهدی ذاکری نیا؛ علی نقی ضیایی؛ موسی حسام


10. بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آن

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 171-186

شهناز دانش؛ مصطفی ابطحی؛ کامران داوری؛ سید علی قاسمی


12. ارزیابی کیفیت آب شرب آبخوان دشت اردبیل با استفاده از کوکریجینگ و منطق فازی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 225-240

مهدی کرد؛ اصغری اصغری مقدم