کلیدواژه‌ها = ضریب اطمینان شیروانی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر محل قرارگیری زه‌کش افقی کانال‌های آبیاری بر پایداری شیروانی در کانال دشت نکا

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 209-223

محمد حمیدی قره تپه؛ سید حسن گلمایی؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی