کلیدواژه‌ها = رسوبگذاری
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه نتایج مدل ریاضی رسوبگذاری در مخزن سد ستارخان با داده‌های حاصل از رسوب‌سنجی Gstars3.0

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 297-304

مهدی مفتاح هلقی؛ سمیه فقیه مهربانی؛ هدی مسکار؛ امیر احمد دهقانی