کلیدواژه‌ها = اصلاح زیستی خاک
تعداد مقالات: 1
1. کاهش هدررفت خاک و آب از طریق تحریک باکتری‌های خاک‌زی در مقیاس کرت‌های کوچک آزمایشگاهی

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 243-257

حسین خیرفام؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ بهروز زارعی دارکی؛ مهدی همایی