کلیدواژه‌ها = معادلات سینتیکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار فسفرقابل‌استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2018.13698.2840

شهرام محمود سلطانی؛ مسعود کاووسی؛ مریم شکوری؛ مهرزاد الله قلی پور؛ مریم پیکان