کلیدواژه‌ها = سیل‌خیزی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تفکیک مناطق سیل خیز و بررسی تأثیر فعالیت های آبخیزداری بر دبی اوج سیلاب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 35-59

هادی معماریان خلیل آباد؛ محمد یوسفی؛ امیرحسین آقاخانی افشار