کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عملکرد سدهای اصلاحی در کنترل دبی و بار رسوبی در دوره عمر مفید آنها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کند)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 89-108

10.22069/jwsc.2020.17493.3296

شهربانو عباسی جندانی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سید مهدی حشمت الواعظین


2. ارزیابی هیجده مدل تبخیر و تعرق مرجع در شرایط آب و هوایی دشت اردبیل

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 227-241

10.22069/jwsc.2017.13174.2784

مجید رئوف؛ جوانشیر عزیزی مبصر


3. بررسی شاخص‌های پایداری تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 127-145

10.22069/jwfst.2017.12125.2666

بابک مومنی؛ محسن مسعودیان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی