نویسنده = مهدی وفاخواه
تعداد مقالات: 1
1. توزیع‌های فراوانی بهینه عامل فرسایندگی باران در ایران

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 301-306

محسن ذبیحی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ مهدی وفاخواه