نویسنده = مریم نوابیان
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر زهکشی سطحی میان فصل بر مشخصات ترک های ایجاد شده در خاک سطحی مزارع شالیزاری

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 259-270

نادر پیرمرادیان؛ نسرین دهقانی؛ ولی الله کریمی؛ مریم نوابیان


3. اثر رطوبت خاک بر ضرایب تبدیل چرخه نیتروژن در آبیاری جویچه ای گیاه ذرت با استفاده از مدل HYDRUS–1D

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 245-258

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل نژاد ماسوله


4. پیش‌بینی حداکثر عمق چاله آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 283-294

مهدی اسمعیلی ورکی؛ اطهر کنعانی؛ مریم نوابیان؛ سید حامد اشرف تالش


5. بهینه‌سازی اقتصادی حوضچه‌های آرامش واگرا با مقاطع ذوزنقه‌ای و مستطیلی

دوره 21، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 49-70

مهدی اسمعیلی ورکی؛ فرزانه صاحبی؛ مریم نوابیان؛ زهرا امیری