نویسنده = احمد گلچین
تعداد مقالات: 9
1. تغییر ویژگی‌های بیولوژیکی یک خاک جنگلی پس از تبدیل به شالیزار و تعیین حساس‌ترین ویژگی به تغییر کاربری اراضی

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 269-282

زهرا وارسته خانلری؛ احمد گلچین؛ سید عبدالله موسوی کوپر؛ پریسا علمداری


4. کاهش تحرک آرسنیک در خاک به کمک نانوذرات هماتیت و پلیمرهای اکریلیکی

دوره 23، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 79-99

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ محمد بابااکبری ساری؛ شروین احمدی


5. تأثیر نوع بقایای گیاهی جنگلی و کاربرد نیتروژن بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 191-205

ساناز عدلی؛ احمد گلچین؛ سعید شفعیی


6. تاثیر میزان رطوبت خاک بر دینامیک کربن و نیتروژن آلی بقایای گیاهی یونجه و جو

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 171-186

زهرا نجفی؛ احمد گلچین؛ سعید شفیعی


7. بررسی تأثیر گچ و ضایعات آلی مختلف بر ویژگی‌های شیمیایی و تنفس میکروبی یک خاک سدیمی

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 23-41

مصیب وفایی؛ احمد گلچین؛ سعید شفیعی


8. تشدید استخراج روی از خاک توسط تربچه با استفاده از EDTA و اسید سولفوریک

دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-22

طاهره منصوری؛ احمد گلچین؛ جیران فریدونی؛ مصیب وفایی


9. تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1393، صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی