نویسنده = هادی معماریان خلیل آباد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تفکیک مناطق سیل خیز و بررسی تأثیر فعالیت های آبخیزداری بر دبی اوج سیلاب حوضه (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بار نیشابور)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 35-59

10.22069/jwsc.2018.13978.2875

هادی معماریان خلیل آباد؛ محمد یوسفی؛ امیرحسین آقاخانی افشار