نویسنده = محمدرضا خالدیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی حرکت آب از مسیرهای ترجیحی خاک با استفاده از مدل توسعه داده شده کینماتیک، انتشار- وان‌گنوختن: مطالعه با روش بهینه‌سازی سراسری

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 47-67

مصطفی مرادزاده؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد؛ محمد رضا خالدیان


2. شبیه سازی شوری خاک تحت منبع خطی در یک خاک ناهمگن و در شرایط غیرماندگار

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 203-216

فیروزه جوادزاده؛ محمدرضا خالدیان؛ مریم نوابیان؛ پریسا شاهین رخسار


3. تاثیر غلظت عناصر سنگین منابع مختلف آب آبیاری بر آلودگی خاک شالیزاری

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 275-285

محمدرضا خالدیان؛ محمدکریم معتمد؛ مجتبی رضایی؛ محسن قره شیخ بیات؛ برهان ملک نیا