نویسنده = مریم شکوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رفتار فسفرقابل‌استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 25-46

10.22069/jwsc.2018.13698.2840

شهرام محمود سلطانی؛ مسعود کاووسی؛ مریم شکوری؛ مهرزاد الله قلی پور؛ مریم پیکان


2. تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 93-109

10.22069/jwsc.2017.12393.2699

شهرام محمود سلطانی؛ ناصر دواتگر؛ مریم شکوری؛ مریم پیکان