1. بررسی رفتار فسفرقابل‌استفاده تحت شرایط غرقابی در خاکهای شالیزاری پس از کاربرد کود فسفره

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 25-46

شهرام محمود سلطانی؛ مسعود کاووسی؛ مریم شکوری؛ مهرزاد الله قلی پور؛ مریم پیکان


2. تغییرات مکانی شکل های مختلف فسفر در اراضی شالیزاری

دوره 24، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 93-109

شهرام محمود سلطانی؛ ناصر دواتگر؛ مریم شکوری؛ مریم پیکان