نویسنده = مهدی دستورانی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه مدل‏های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 167-184

مهنوش فرزادمهر؛ مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی


2. بررسی اثر زاویه برخورد جت به پرش هیدرولیکی روی بستر زبر

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 141-158

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ مهدی بهرامی؛ علی دیندارلو


3. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری بارانی اجرا شده در برخی از دشت های استان فارس

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 311-317

مهدی بهرامی؛ فرزانه خواجه‌ای؛ علی دیندارلو؛ مهدی دستورانی


4. بررسی اثر زاویه برخورد جت مستطیلی به پرش هیدرولیکی

دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 225-239

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس