برآورد نفوذ تجمعی آب به خاک با استفاده از توابع انتقالی در خاک های آهکی

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimating cumulative soil water infiltration using pedotransfer functions in calcareous soils