دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تأثیر آبیاری با آب دریای خزر بر عملکرد کینوا رقم ساجاما در شرایط آب و هوایی گرگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400

10.22069/jwsc.2021.18372.3397

خلیل قربانی؛ صابر جمالی


2. برآورد حجم آب تلف شده ناشی از ضایعات محصولات سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی (مطالعه موردی: مزارع شهرستان اصفهان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22069/jwsc.2021.19044.3450

امیرحسین عطاران؛ علی دهنوی


3. مقایسه عملکرد لوبیا در سیستم های آبیاری شیاری، تیپ و رین فلت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.22069/jwsc.2021.18961.3443

جهانگیر رودبارانی؛ جواد مظفری؛ سیداسدالله محسنی موحد