کلیدواژه‌ها = آرسنیک
سطح خطر زیست محیطی آرسنیک در پسماندهای معدن سرب-روی

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-26

10.22069/jwsc.2020.17063.3247

احمد اخوان؛ احمد گلچین


حذف آرسنات از محلول‌های آبی با استفاده از بیوچار اصلاح‌شده با آهن

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 127-143

10.22069/jwsc.2020.16729.3207

ابراهیم سپهر؛ محمد علی شیری آذر؛ رامین ملکی؛ حبیب خداوردیلو؛ فرخ اسدزاده؛ بهنام دولتی


تأثیر مدت زمان تماس، سطوح مختلف آرسنیک و ماده‌ی آلی بر صفات رشد کرم‌های خاکی

دوره 21، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 1-25

زهرا جمشیدی اردکانی؛ احمد گلچین؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ عباسعلی زمانی