کلیدواژه‌ها = ارزیابی
ارزیابی توانایی مدل وپ در تلفیق با سامانة ژئووپ برای برآورد مکانی فرسایش خاک در حوزه‌های زوجی طالقان

دوره 29، شماره 4، دی 1401، صفحه 51-73

10.22069/jwsc.2023.20415.3574

علی اکبر نظری سامانی؛ میترا مریدزاده؛ سادات فیض نیا؛ مرتضی عیوضی


ارزیابی فنی سامانه‌های نوین آبیاری در استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن)

دوره 29، شماره 2، تیر 1401، صفحه 69-89

10.22069/jwsc.2022.20247.3558

سید محمدرضا حسینی وردنجانی؛ مجتبی خوش روش؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ فاطمه آتشخوار؛ غلامرضا شماعی


ارزیابی عملکرد سدهای اصلاحی در کنترل دبی و بار رسوبی در دوره عمر مفید آنها (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کند)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 89-108

10.22069/jwsc.2020.17493.3296

شهربانو عباسی جندانی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سید مهدی حشمت الواعظین


ارزیابی هیجده مدل تبخیر و تعرق مرجع در شرایط آب و هوایی دشت اردبیل

دوره 24، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 227-241

10.22069/jwsc.2017.13174.2784

مجید رئوف؛ جوانشیر عزیزی مبصر


بررسی شاخص‌های پایداری تحویل آب در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی‌زاری

دوره 24، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 127-145

10.22069/jwfst.2017.12125.2666

بابک مومنی؛ محسن مسعودیان؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی؛ علیرضا عمادی