نویسنده = ابوالفضل مساعدی
تعیین بهترین روش دمایی برآورد تبخیر از سطح مخزن سد کارده به منظور بررسی تاثیر کاهش حجم مفید مخزن بر مقدار افزایش تبخیر از سطح دریاچه

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 29-51

10.22069/jwsc.2019.12333.2690

ابوالفضل مساعدی؛ مریم یزدان پرست؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سعید رضا خداشناس؛ علی گلکاریان


نقش تبخیر و تعرق در پایش خشک‌سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور

دوره 23، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 1-21

10.22069/jwfst.2016.3052

عادله هاتفی؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی


مدل‌سازی برخی از عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی

دوره 22، شماره 4، آبان 1394، صفحه 103-120

سیده مطهره حسینی؛ ابوالفضل مساعدی؛ علی گلکاریان؛ کمال الدین ناصری


مدل‌سازی توأم تغییرات زمانی- مکانی بارش ماهانه (مطالعه موردی بخشی از استان گلستان)

دوره 22، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 251-269

نفیسه حسنعلیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ عبدالرضا ظهیری؛ محسن حسینعلی‏زاده