نویسنده = بهزاد حصاری
تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت میاندوآب تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی تخصیص آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22069/jwsc.2024.21638.3677

احسان جوادی؛ بهزاد حصاری؛ مهسا محمد حسین زاده


ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه با روش‌های اکو-هیدرولوژیکی (مطالعه موردی : رودخانه مهابادچای)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 47-65

10.22069/jwsc.2019.14563.2939

آیلر رزاقی؛ حجت احمدی؛ نورعلی حقدوست؛ یهزاد حصاری


مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank

دوره 23، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 123-141

10.22069/jwfst.2017.9735.2401

حسین رضایی؛ آناهیتا جباری؛ جواد بهمنش؛ بهزاد حصاری