بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان‌های خراسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between ENSO Index and Seasonal Extreme Rainfalls in Khorasan Provinces