تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از چند روش محاسبه عامل مقیاس‌بندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Estimation of soil-moisture characteristic curve using some methods for calculating scaling parameter