بررسی آزمایشگاهی جریان عبوری از سرریز دریچه استوانه ای مستغرق واقع در کانال های کوچک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation of flow over and under a submerged cylindrical weir-gate in small canals